Η καλύτερη ίσως στιγμή από χτες…!

Posted on

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης τα είπε πολύ ωραία στη Βουλή χτες, ήταν μια πραγματική όαση εν μέσω μίσους και προσβολών που ξεπερνούσαν κάθε όριο και θα κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να παρέμβει και εισαγγελέας.

Είναι σημαντικό ένας βουλευτής και δη της κυβέρνησης να επικοινωνεί στο κόσμο πράγματα που, ξαναλέμε, θα έπρεπε να θεωρούνται ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.

Μοιραστείτε το και με άλλους!

Femmes

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page

Τί προβλέπει η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια

Posted on

 

all-rights-for-all

 

 

Αναδημοσίευση από lifo.gr

 • Ο παλαιότερος νόμος που εισήγαγε αρχικά το Σύμφωνο Συμβίωσης τον Νοέμβριο του 2008 απέκλειε τη δυνατότητα σύναψης Συμφώνου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
 • Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι παραβιαζόταν το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) και το άρθρο 8 (δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • Το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να καταβάλει 5.000 ευρώ στον κάθε ενάγοντα από την Ελλάδα.
 • Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΔΑ, «ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων το οποίο διαβιώνει σε σταθερή σχέση απολαμβάνει “οικογενειακή ζωή” κατ’ αντιστοιχία προς ένα ετερόφυλο ζευγάρι». Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος της αναγνώρισης και αυτού του τύπου της οικογένειας στην Ελλάδα.
 • Η Ελλάδα απειλούνταν με αποβολή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου. Το μόνο κράτος που έχει αποβληθεί ποτέ από το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η Ελλάδα την περίοδο της χούντας.
 • Για να υπογραφεί από ένα ζευγάρι το Σύμφωνο Συμβίωσης, απαιτείται να πάει σε έναν συμβολαιογράφο και να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη. Το Σύμφωνο αποκτά νομική ισχύ από τη στιγμή που αντίγραφό του θα κατατεθεί στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των δύο συντρόφων και θα καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο του αρμόδιου ληξιαρχείου. Μετά την ενεργοποίηση του Συμφώνου, οι δύο σύντροφοι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη που τους προσφέρονται από αυτό.
 • Μία από τις βασικότερες διαφορές του Συμφώνου από τον γάμο είναι η εύκολη λύση του. Το Σύμφωνο λύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με συμφωνία των συμβληθέντων, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή και γ) με την τέλεση γάμου, είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου προσώπου.
 • Το υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να αλλάξει ριζικά ύστερα από 31 χρόνια τις σχετικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, προσθέτοντας επίσης τη δημιουργία αποκλειστικού Οικογενειακού Δικαστηρίου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, την ίδρυση Γραφείου Συμβουλευτικής Υποστήριξης του γάμου και την καθιέρωση της κοινής επιμέλειας τέκνων ακόμη και μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο γονέων, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και αλλαγές για τις υιοθεσίες.
 • Με το Σύμφωνο, τα άτομα έχουν την ελευθερία να ορίσουν τον τρόπο που θέλουν να ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ενός απέναντι στον άλλο, για παράδειγμα τα θέματα διατροφής, οι περιουσιακές τους σχέσεις και η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του Σύμφώνου.
 • Ως προς τα παιδιά, ο νόμος για το Σύμφωνο ορίζει: «Το τέκνο που ήρθε στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους που περιέχεται στο Σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου».
 • Όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος ανέφερε ότι μελετάται η δυνατότητα υιοθεσίας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια απόφαση προς το παρόν.

Tι προβλέπεται στον νέο νόμο:

 • Η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και η άρση της διάκρισης που είχε εισαγάγει ο προηγούμενος νόμος, η οποία οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Η αναγνώριση των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των μερών του Συμφώνου. Όπως έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οικογενειακοί δεσμοί δεν δημιουργούνται μόνο μέσα από τον γάμο αλλά και μέσα από άλλες σχέσεις, αναγνωρισμένες από τον νόμο ή και όχι.
 • Αναγνωρίζονται στα μέρη δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπως επισημαίνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην πλειονότητα των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άτομα που συνάπτουν Σύμφωνο Συμβίωσης αποκτούν καθεστώς παρόμοιο με αυτό των έγγαμων και πρόσβαση σε πλήθος δικαιωμάτων.
 • Οι οικογενειακές σχέσεις προστατεύονται, ενώ ταυτόχρονα γίνεται σεβαστή η ιδιωτική βούληση των μερών. Ο νέος νόμος αντιλαμβάνεται τα δύο μέρη ως ισότιμα, αλλά δεν παραβλέπει την κοινωνική πραγματικότητα που απαιτεί την προστατευτική παρέμβαση του νομοθέτη. Έτσι, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ρυθμίζονται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Για παράδειγμα, τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν διατροφή μετά τη λύση του Συμφώνου κ.λπ.
 • Ταυτόχρονα, προωθείται η ιδιωτική αυτονομία, δηλαδή ο σεβασμός της ιδιωτικής βούλησης των μερών. Τα μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τα ίδια τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύμφωνα όμως με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διατηρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στον γάμο την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, εφόσον το επιθυμούν, ακόμη και σε κληρονομικά θέματα. Εάν, ωστόσο, δεν το επιλέξουν, έχουν πλήρη δικαιώματα, περιουσιακά και κληρονομικά.
 • Ο νέος νόμος επιδιώκει ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής αυτονομίας και της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων, με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πρόκειται μεν για μια σύμβαση, δημιουργούνται ωστόσο οικογενειακές σχέσεις μεταξύ αυτών που τη συνάπτουν.

 

 

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ATHENS PRIDE 2016

Posted on

Θέλεις να συνεργαστείς έμπρακτα και δυναμικά στο να κάνεις το Athens Pride 2016 πραγματικότητα;

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλέσουμε για δηλώσεις ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθυνος/η Εξοπλισμού και Χωροταξίας
Υπεύθυνος/η Πλατείας και Παρέλασης
Υπεύθυνος/η Stage και Βραδινού Προγράμματος.
Υπεύθυνος/η – Συντονιστής/τρια Επικοινωνίας ΜΜΕ
Υπεύθυνος/η Fundraising
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

Το Athens Pride είναι μια πλήρως εθελοντική οργάνωση. Οι θέσεις στην Επιτροπή της Διοργάνωσης καθώς και σε κάθε κομμάτι του Εθελοντισμού είναι χωρίς καμία χρηματική αμοιβή.

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να δεσμευτούν υπεύθυνα για την υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.
Ανεξάρτητα από τα επιμέρους καθήκοντα, κάθε μέλος οφείλει να συμμετέχει στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της επιτροπής διοργάνωσης.
Οι ώρες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση και την εποχή του έτους. Ωστόσο τα μέλη συνήθως εργάζονται τουλάχιστον 5 ώρες την εβδομάδα μέχρι το Μάρτιο, και στη συνέχεια 10-20 ώρες μέχρι τον Απρίλιο.
Η εργασία το Μάιο και τον Ιούνιο είναι στην ουσία πλήρους απασχόλησης
Αν και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, θα δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε όσους/ες έχουν εργαστεί στον Εθελοντισμό του Athens Pride.

Το Athens Pride θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβει όλες τις κοινοτικές ταυτότητες (με ιδιαίτερη έμφαση στο να συμμετέχει ένα τρανς μέλος).

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα βασικά κριτήρια θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη.

Διαθέσιμες Θέσεις και αρμοδιότητες

1. Κεντρικός Υπεύθυνος/η Ημέρας & Εξοπλισμού – Χωροταξίας

Επικοινωνεί με όλα τα εξωτερικά συνεργεία.
Φροντίζει και συντονίζει την χωροταξία, τον εξοπλισμό και το στήσιμο της πλατείας.
Κανονίζει και επιβλέπει ολόκληρο το μεγάλο εξοπλισμό των περιπτέρων, stage, αρμάτων, κλπ.
Συντονίζει τους/τις υπεύθυνους/ες πλατείας και Stage
1. Υπεύθυνος/η Πλατειάς και Παρέλασης

Προσκομίζει τις απαραίτητες αιτήσεις με τις αρμόδιες αρχές και εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.
Κανονίζει για τα άρματα και τα παράβολα για αυτά.
Επίβλεψη περιπτέρων: επικοινωνεί με κάθε ενδιαφερόμενο για περίπτερο και φροντίζει όλα όσα συσχετίζονται με αυτά, πριν και κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ.
Οργανώνει την σειρά της Παρέλασης και επιβλέπει όλη την Παρέλαση.
Το άτομο αυτό είναι και ο/η Εκπρόσωπος στις ομάδες της Κοινότητας
1. Υπεύθυνος/η Stage και Βραδινού Προγράμματος

Κανονίζει την σειρά εμφανίσεων ομιλητών, καλλιτεχνών και τους χρόνους για ο,τι συμβαίνει γύρο από την εξέδρα.
Οργανώνει και επιβλέπει το on-stage και το backstage από το πρωί μέχρι την λήξη του φεστιβάλ.
Οργανώνει τα Προφεστιβαλικά Party.
Συντονίζει τις Προφεστιβαλικές του Pride Week.
1. Υπεύθυνος/η – Συντονιστής/τρια Επικοινωνίας ΜΜΕ

Κλείνει συμφωνητικά με Χορηγούς ΜΜΕ
Φροντίζει και προωθεί εγκαίρως υλικό (ραδιοφωνικά σποτ και τηλεοπτικά κλιπ) σε αυτούς.
Κανονίζει προθεσμίες, λογότυπα, συνεντεύξεις κλπ
Συνεισφέρει στη σύνταξη ή και γράφει τα Δ.Τ. και άλλα κείμενα.
Αυτό το άτομο θα κρατεί και προωθεί τα Πρακτικά.
1. Υπεύθυνος/η Fundraising

Εύρεση και εξασφάλιση οικονομικών πόρων, χορηγήσεων και χορηγήσεων του είδους.
Αυτό το άτομο πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πείρα και επιτυχία στην σε αυτόν τον τομέα

Εαν ενδιαφέρεστε κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τη φόρμα!

 

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page

Είσαι ΛΟΑΤ; Βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους

Posted on

trapeza_viomaton

Πρόσκληση προς LGBTQI νέες και νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου.

Η Ομάδα “Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση” βοηθά στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με Συλλόγους Διδασκόντων και Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία των προγραμμάτων αυτών είναι η ζωντανή διήγηση των βιωμάτων, των συναισθημάτων και των σκέψεων που είχαν οι νέες και οι νέοι στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αυτές οι ζωντανές διηγήσεις βοηθούν καταλυτικά στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, γιατί τους δίνει την ευκαιρία να ακούσουν και να μιλήσουν ζωντανά και ανοιχτά με παιδιά που πριν λίγα χρόνια ήταν μαθήτριες και μαθητές τους.

Η διήγηση γίνεται από τις νέες και τους νέους, στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας (ονομάζεται Τράπεζα Βιωμάτων) με κοινό τους εκπαιδευτικούς, και συντονίζεται από σύμβουλο, ώστε να διαμορφώνεται ένας ασφαλής χώρος και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός.

Οι νέες και οι νέοι, θα διηγηθούν στις/στους εκπαιδευτικούς

περιστατικά αποσιώπησης, αδιαφορίας, διακρίσεων, βίας ή εκφοβισμού,
συναισθήματα και σκέψεις,
πώς βίωσαν το σχολικό κλίμα,
παραδείγματα από την στάση των εκπαιδευτικών,
περιστατικά από την συνεργασία και επικοινωνία οικογένειας – σχολείου (υπήρξε; και αν υπήρξε πώς λειτούργησε;),
σκέψεις για τις επιπτώσεις που μπορεί να είχαν όλα αυτά στο αυτοσυναίσθημά τους, την κοινωνικοποίησή τους, την μαθησιακή τους πορεία και τις σημαντικές επιλογές που πήραν για τη ζωή τους,
καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον τρόπο που βίωσαν την έκφραση και την ταυτότητά τους στη σχολική τους ζωή.
Πριν από την πραγματοποίηση κάθε “Τράπεζας Βιωμάτων” προηγείται συνάντηση των νέων με την/τον σύμβουλο που θα συντονίζει, ώστε να εξασφαλιστεί το πλαίσιο ασφάλειας και σεβασμού.

Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τις “Τράπεζες Βιωμάτων” στις προηγούμενες αντίστοιχες διοργανώσεις ήταν πολύ δυνατές, οπότε θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να πέφτει το βάρος.

Ώστε να ακούσουν οι εκπαιδευτικοί το βίωμα των ίδιων των παιδιών, μέσα από τον δικό τους λόγο και να αποκτήσουν ορατότητα τα ίδια τα παιδιά.

Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στην “Τράπεζα βιωμάτων”, στείλτε μήνυμα στο: [email protected]
Εννοείται ότι μπορούν να συμμετέχουν και νέες/νέοι μεγαλύτεροι/ες των 25 ετών. Προτείνεται προτεραιότητα της ηλικιακής ομάδας 18-25 ώστε τα βιώματα που θα μεταφερθούν να είναι όσο πιο πρόσφατα γίνεται.

Το πρώτα προγράμματα αφορούν εκπαιδευτικούς της Αττικής, του Ηράκλειου Κρήτης και της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας ανεξαρτήτως περιοχής, για μελλοντικά προγράμματα.

Τα μέλη της Ομάδας “Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση”

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page


Athens Pride – Πάρε θέση!

Posted on

 

 

Με το σύνθημα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ, το Athens Pride 2015 παίρνει θέση υπέρ της 100% ισότητας, δικαιοσύνης, αποδοχής και σεβασμού για τις λεσβίες, τους γκέι, τα αμφισεξουαλικά και τρανς άτομα (LGBT), καθώς και για κάθε μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Σε διαμαρτυρία, παίρνουμε θέση κατά κάθε εκδήλωσης μίσους, διακρίσεων και βίας.

Το Athens Pride είναι μια γιορτή. Ωστόσο η Παρέλαση είναι και μία ισχυρή πολιτική πράξη, της οποίας το μήνυμα μεταφέρεται μέσω πλακάτ και πανό. Στην φετινή αφίσα, το πλακάτ-σύνθημα προσκαλεί σε ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση το τμήμα εκείνο της ελληνικής κοινωνίας, που επιμένει να γυρίζει την πλάτη του στο ενδιαφέρον, την γνώση, την οριστική κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων για τα LGBT άτομα στην Ελλάδα. Στην απρόσωπη, ομοιόμορφη αδιαφορία τους, οι φιγούρες αυτές θυμίζουν τα χαρακτηριστικά «Ανθρωπάκια» του ζωγράφου Γιάννη Γαΐτη (1923-1984), με τα οποία άσκησε μια καυστική κοινωνικοπολιτική κριτική πάνω στη σύγχρονη μαζική νοοτροπία.

Το Athens Pride διεκδικεί το δικαίωμα όλων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς ατόμων στην ελεύθερη προσωπική έκφραση, καθώς τονίζει τον αντίκτυπο που αυτή η έκφραση μπορεί να ασκήσει στην κοινωνία, και με την δυναμική συμμετοχή όλων μας στην Παρέλαση Υπερηφάνειας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν όλες και όλους να πάρετε θέση ατομικά ή ομαδικά στη φετινή Παρέλαση για τα κρίσιμα ζητήματα που θίγουν την LGBT κοινότητα και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα. Το αίτημά σας γραμμένο σε πλακάτ ή πανό το Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015, θα προκαλέσει την ελληνική κοινωνία και την πολιτική, θρησκευτική, πολιτιστική ηγεσία να πάρουν θέση, με την σειρά τους, για μια πραγματική δημοκρατική αλλαγή.

 

 

13 Ιούνιου 2015 – Πλατεία Κλαυθμώνος

http://athenspride.eu/cms/wp-content/uploads/2015/01/ATHENS-PRIDE.png

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά στις ερωτήσεις των ΛΟΑΤ οργανώσεων

Posted on

Η κεντρική προεκλογικη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 22/1/15

Στις 20 Ιανουαρίου οι ΛΟΑΤ οργανώσεις έθεσαν κάποια καίρια ερωτήματα προς τα πολιτικά κόμματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σήμερα, 22 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής κανένα άλλο κόμμα δεν έχει απαντήσει.

Απαντήσεις:

1. Στο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το Σύμφωνο Συμβίωσης, έχετε δεσμευτεί για την επέκταση του θεσμού του πολιτικού γάμου και στα ομόφυλα ζευγάρια, όπως έχει γίνει ήδη σε πολλές χώρες, με όλες τις προβλέψεις του οικογενειακού δικαίου, άρα και με όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τα παιδιά. Η τοποθέτηση του Τσίπρα επί του θέματος αλλάζει την απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου;

Η απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της θέσμισης του γάμου ομοφύλων ζευγαριών με πλήρη και ίσα δικαιώματα και ασφαλώς ισχύει. Ωστόσο για το θέμα της τεκνοθεσίας δεν υπάρχει ειλημμένη συλλογική απόφαση. Σαν ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι το συνολικό πλαίσιο της τεκνοθεσίας είναι προβληματικό και έχουμε ήδη αρχίσει να συζητάμε για την ανάγκη αναθεώρησής του. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε και το θέμα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.

2. Βασικό αίτημα της ΛΟΑΤ κοινότητας είναι η ψήφιση της νομοθεσίας για τη Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις.

Η ανάγκη αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου από το ελληνικό κράτος και η παραχώρηση εγγράφων προς τα τρανς άτομα χωρίς την προϋπόθεση επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη ΛΟΑΤ κοινότητα στη χώρα μας και βασική μας δέσμευση. Πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα προτεραιότητας.

3. Παράλληλα χρειάζεται να προβλεφθεί η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων: α) οριζόντια νομοθεσία (3304/2005), β) σαφής αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων στο χώρο της εργασίας και απασχόλησης λόγω φύλου (3896/2010), και, γ) σαφής αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων στη παροχή υπηρεσιών λόγω φύλου (3769/2009). Τι έχει προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα παραπάνω;

Στις βασικές μας θέσεις είναι η άρση όλων των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Στο πλαίσιο αυτό η αλλαγή του νομικού πλαισίου στους νόμους που αναφέρατε με σαφή πρόβλεψη για άρση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου είναι βασική μας δέσμευση.

4. Στην εκπαίδευσή μας υπάρχουν παιδιά από ομογονεϊκές οικογένειες και παιδιά με σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα/έκφραση φύλου που δεν συμφωνεί με τα κυρίαρχα πρότυπα, τα οποία μέχρι τώρα φοιτούν σε ένα απολύτως εχθρικό σχολείο. Τι σκέφτεστε να κάνετε όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας και την διαμόρφωση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;

Η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και των ανθρώπων που εργάζονται στα σχολεία είναι από τις βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την εξασφάλιση ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου όλες οι ταυτότητες θα γίνονται σεβαστές. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει την δημιουργία δράσεων για ενημέρωση των εργαζομένων στα σχολεία, καθώς και μιας εκστρατείας στα ΜΜΕ με σκοπό αρχικά την ενημέρωση του κόσμου και την έμπρακτη καταπολέμηση των διακρίσεων.

5. Όντας νέοι και νέες βλέπουμε τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια, τα προβλήματα στην υγεία, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς άτομα, βιώνουμε επιπλέον μια ταυτότητα που ακόμα είναι στιγματισμένη σε κατά τα αλλά οικείους χώρους μας, όπως το σπίτι, το σχολείο, την εργασία. Συγκεκριμένα, ως Κοινότητα LGBT+ νέων βλέπουμε τα κρούσματα ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας να αυξάνονται τον τελευταίο καιρό και την πολιτεία να αδρανεί. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει κυβέρνηση μετά της εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, θα θέλαμε να ξέρουμε:

5.1 αν θα δούμε την ουσιαστική εφαρμογή του νεοψηφισθέντος νόμου σχετικά με την απαγόρευση ή/και την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους που στοχεύουν σε μειονοτικές ομάδες, όπως τα LGBT+ άτομα.

Η ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων ενάντια στη ρητορική μίσους που προβλέπει το πρόσφατο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει για την καταπολέμηση των ομοφοβικών επιθέσεων αλλά και των εγκλημάτων μίσους στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και στηρίζει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς θα μεριμνήσει για την τήρηση του νομικού πλαισίου.

5.2. αν μπορούμε να αναμένουμε την εισαγωγή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στον σχολικό χώρο, με αμερόληπτη αναφορά στην ποικιλία των σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου που παρουσιάζει ο άνθρωπος.

Πιστεύουμε ότι η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων των σχολείων από κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με σύγχρονα βιβλία και αναφορά σε όλες τις σεξουαλικές εκφράσεις καθώς και στην ταυτότητα φύλου, είναι βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της ομοφοβίας στη χώρα μας. Εμείς δεσμευόμαστε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρουμε.

 

VIA

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page

Ο ΣΥΡΙΖΑ συναντά στη Βουλή τις LGBT οργανώσεις

Posted on

Το κατώφλι του ελληνικού Κοινοβουλίου διάβηκαν την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου οι κοινότητες των ΛΟΑΤ ατόμων στα πλαίσια ευρείας σύσκεψης που συνδιοργάνωσαν η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ και το τμήμα δικαιωμάτων του πολιτικού φορέα. Βίντεο από τη συνάντηση και το σχετικό ρεπορτάζ με όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση.

 Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο

 

Όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, ο πιο ακραίος νεοφιλελευθερισμός όχι μόνο «συμβαδίζει», αλλά ενίοτε υποστηρίζεται από έναν εξίσου ακραίο κοινωνικό συντηρητισμό.   Ειδικά στη χώρα μας, στο ιδεολογικό κλίμα που διαμορφώνουν η άνοδος της Χρυσής Αυγής και η υπερσυντηρητική μετατόπιση του κομματικού συστήματος, αλλά και τμημάτων της κοινωνίας, έχουν ως αποτέλεσμα τα κρούσματα κρατικού και κοινωνικού ρατσισμού προς το κάθε λογής «μη κανονικό» να πληθαίνουν ανησυχητικά. Στο κλίμα που διαμορφώνεται, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων μοιάζει ευαισθησία «δευτερεύουσας» σημασίας.

 

Η στοχοποίηση και η βία που υφίστανται τα άτομα αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή /και ταυτότητας φύλου (διαπόμπευση οροθετικών γυναικών, επιθέσεις εναντίον ομοφυλόφιλων και τρανς ατόμων, ομοφοβικός λόγος, κλπ), αλλά και γενικότερα η επικράτηση παραδοσιακών και ακραία συντηρητικών «αξιών», εξαιτίας της οποίας θεωρείται «κανονικότητα» η περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών και η εξαίρεσή τους από δικαιώματα, όπως το σύμφωνο συμβίωσης, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εξ ορισμού μη φιλικό για την Αριστερά κάθε απόχρωσης –και ιδίως τη δική μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εξακολουθεί, τόσο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όσο και στο πλαίσιο του Τμήματος Δικαιωμάτων και των αντίστοιχων θεματικών, να παρεμβαίνει και να κινητοποιείται για τα ζητήματα αυτά. Όχι «στο όνομα» των ΛΟΑΤ ατόμων, αλλά μαζί τους: υποστηρίζοντας τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά τους, και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ορατότητάς τους μέσα στην κοινωνία. Συμβάλλοντας, από άλλη οπτική, στην ανάσχεση του κοινωνικού συντηρητισμού, την επικράτηση του οποίου διευκολύνει δυστυχώς μια αντίληψη που θέλει τις συγκεκριμένες θεματικές εκτός συζήτησης –είτε στο όνομα «της κρίσης», είτε απλώς λόγω φόβου για το «πολιτικό κόστος».

 

Με τις σκέψεις αυτές, η ΕΕΚΕ Δικαιοσύνης και το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κάλεσε τις συλλογικότητες των ΛΟΑΔ ατόμων στη Βουλή, σε μια συζήτηση-διαβούλευση, και σε μια προσπάθεια συντονισμού με αυτές.

ΣΥΡΙΖΑ και ΛΟΑΤ: συμμαχία για τη δημοκρατία


Ρεπορτάζ: Μαρία Λούκα

 
Το κατώφλι του ελληνικού Κοινοβουλίου διάβηκαν την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου οι κοινότητες των ΛΟΑΤ ατόμων στα πλαίσια ευρείας σύσκεψης που συνδιοργάνωσαν η Κοινοβουλευτική ομάδα του Σύριζα και το τμήμα δικαιωμάτων του πολιτικού φορέα. Αναμφισβήτητα ήταν μια σπάνια στιγμή που η Βουλή εκπλήρωσε μια από τις πιο ουσιαστικές και ευαίσθητες λειτουργίες της, άνοιξε στη διαφορετικότητα , έδωσε χώρο και φωνή σ’ αυτούς που δεν έχουν.

 

Ο Σύριζα μ’ αυτή τη πρωτοβουλία επιδίωξε μεν να δώσει χώρο σε όσους και όσες η Πολιτεία έχει εξωθήσει στον αποκλεισμό και την αφάνεια, παράλληλα όμως προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, έκανε μια χειρονομία γνωριμίας με ένα κίνημα που ανέκαθεν υποστήριζε πολιτικά και ιδεολογικά. Απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή λογική μιας στατικής και συχνά εξωτερικής  σχέσης μεταξύ πολιτικών χώρων και κοινωνικών κινημάτων και τόλμησε μια πιο ουσιαστική και βιωματική αλληλεπίδραση. Πρώτα απ’ όλα άκουσε ένα λόγο που η δημόσια άρθρωση του συνιστά ρωγμή στην κανονικότητα και τις σχέσεις εξουσίας, έτσι όπως αυτές αδιόρατα διαπερνούν τις πιο ενδόμυχες πτυχές της καθημερινότητας.

 

 

Τέλος η οργάνωση  act up εντόπισε τις ελλείψεις του ΕΣΥ στον τομέα εξυπηρέτησης των εξειδικευμένων αναγκών των ΛΟΑΤ ατόμων, ενώ παρουσίασε το έργο της ειδικά στους ΛΟΑΤ μετανάστες των οποίων η θέση είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη.

Τη συζήτηση άνοιξε η βουλευτίνα του Σύριζα Βασιλική Κατριβάνου χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως «αληθινό διάλογο που θα μας βοηθήσει να μάθουμε , να καταλάβουμε και να συνδιαμορφώσουμε θέσεις». «Σ’ αυτή τη συγκυρία συντηρητικοποίησης της κοινωνίας , το δικαίωμα στη διαφορετικότητα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα εσωτερικής και εξωτερικής δημοκρατίας και στη διαρκή αναζήτηση μιας ανάσας απέναντι στις νόρμες» συμπλήρωσε.
Τη συζήτησε συντόνισε ο Αντώνης Σιγάλας εκ μέρους του τμήματος δικαιωμάτων του Σύριζα, ενώ και η Λίνα Φιλοπούλου από το τμήμα τόνισε την «ανάγκη υποστήριξης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων όχι από απλώς ανθρωπιστικής σκοπιάς αλλά ως εν δυνάμει δυνατότητας υπέρβασης των κανονιστικών πλαισίων της καπιταλιστικής κοινωνίας»
Η Ειρήνη Πετροπούλου από την ΟΛΚΕ έδωσε έμφαση στην απουσία επαρκούς νομοθετικού πλαισίου που να καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων και να προστατεύει από μεροληπτικές προσεγγίσεις. Ενώ, επανέλαβε και την πάγια διεκδίκηση του ΛΟΑΤ κινήματος για ισότητα στον πολιτικό γάμο, επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και αναγνώριση της δυνατότητας απόκτησης και ανατροφής παιδιών. Ουτως η άλλως η Ελλάδα κατόρθωσε να εγγράφει την παγκόσμια πρωτοτυπία θέσπισης Συμφώνου Συμβίωσης αποκλειστικά για ετερόφυλα ζευγάρια. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έκατσε στο σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 16 Ιανουαρίου μετά από αντίστοιχες προσφυγές ΛΟΑΤ ακτιβιστών και αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης.

 
Την πάγια θέση του φεμινιστικού κινήματος και του κινήματος για τη σεξουαλική απελευθέρωση «το προσωπικό είναι πολιτικό» υπενθύμισε στην παρέμβαση της η Χριστίνα Νεοφώτιστου από τη ΛΟΑ. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση των στερεοτύπων , καταγράφοντας παράλληλα ένα ιστορικό ομοφοβικών αποφάσεων του ΕΣΡ. «Σε αντιστοίχιση το BBCέχει προγράμματα που αναπαριστούν όλες τις διαφορετικότητες» σημείωσε.  «στην Ελλάδα του 2013 δεν καταφέραμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωσης, δηλαδή συνθήκες που να ευνοούν την ελευθερία του ανθρώπου να ανακαλύψει και να επιλέξει τη σεξουαλικότητα του και να ζήσει με σεβασμό» υποστήριξε η Έλενα Διαμαντοπούλου από την Colour Youth και απηύθυνε ένα ειλικρινές κάλεσμα στο Σύριζα «σ’ αυτή την πορεία θέλουμε συμπαραστάτες και σας καλούμε σήμερα να προωθήσετε την επίλυση αυτών των προβλημάτων»

 
Αφοπλιστική ήταν η τοποθέτηση της προέδρου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνας Γαλανού: «μιλώντας για τρανς δικαιώματα , να επισημάνουμε καταρχήν ότι είναι ανύπαρκτα. Πόσα τρανς άτομα έχετε δει σε γραφεία ή δημόσιες υπηρεσίες; Τα τρανς άτομα είναι αποκλεισμένα από την εργασία και ως εκ τούτου δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη». Η Κωνσταντίνα Κοσμίδου,  από την ILGA, ως η πρώτη ανοιχτά δηλωμένη λεσβία που υπήρξε υποψήφια στο δήμο του Πειραιά με τους Οικολόγους Πράσινους, εξέφρασε την ανάγκη διαβουλεύσεων σε πιο τακτική βάση «Πείσαμε ολόκληρη την Ευρώπη ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα, πρέπει να το δείτε κι εσείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

 
Σημαντικές εμπειρίες μετέφεραν ο Σάββας Γεωργιάδης και ο Πέτρος Σαπουτζάκης από την Ομάδα Ενάντια στην Ομοφοβία στην Εκπαίδευση, εξηγώντας του μηχανισμούς εσωτερίκευσης της ομοφοβίας και της συνακόλουθης γκετοποίησης των ΛΟΑΤ παιδιών και εφήβων. Η Μαριαλένα Κλόκα από τη Θετική Φωνή υπογράμμισε την απουσία των ΛΟΑΤ ατόμων στη Βουλή «Πως είναι δυνατό στους 300 της Βουλής να μην υπάρχει ένα ΛΟΑΤ άτομο; Να ανοίξει η κουβέντα σε όλα τα επίπεδα εκκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

 

Η Andrea Gilbert από το Athens Pride , που θα διεξαχθεί και φέτος στις 8 Ιουνίου, χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε χώρες όπως η Αλβανία να σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο στην κατοχύρωση των σεξουαλικών ελευθεριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση της Κικής Σταματόγιαννη από την Homophonia Θεσσαλονίκης, αφού στην πόλη του Άνθιμου και του Ψωμιάδη, διοργανώθηκε στις 23 Ιουνίου το Pride Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία. «Θέλαμε να πετύχουμε μια ρωγμή σ΄ αυτό το σάπιο κατεστημένο» είπε.

 
Στη συνέχεια οι βουλευτές του Σύριζα είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα ερωτήματα τους, τους προβληματισμούς τους και γιατί όχι και την αυτοκριτική του. Ο Πέτρος Τατσόπουλος για παράδειγμα παρουσίασε όλο το ιστορικό των επιθέσεων και των απειλών που έχει δεχτεί από τη Χρυσή Αυγή από τότε που παρουσίαζε το ντοκιμαντέρ «1821» καταλήγοντας «Δε με ενδιαφέρει αν η Χρυσή Αυγή πιστεύει ότι είμαι ετεροφυλόφιλος ή ομοφυλόφιλος, δε με νοιάζει η γνώμη της για το σεξουαλικό μου προσανατολισμό».

 

Η Ιωάννα Γαϊτάνη , αντλώντας έμπνευση από το υπόδειγμα του Μπολσεβίκικου Κόμματος που αποποινικοποίησε την ομοφυλοφιλία, υποστήριξε ότι αν ο Σύριζα γίνει κυβέρνηση οφείλει να κάνει νόμους τις διεκδικήσεις των κοινοτήτων και κυρίως να συμβάλλει στην κοινωνική νομιμοποίηση τους. Την ανάγκη ένταξης του ΛΟΑΤ κινήματος σ ΄ένα συνολικότερο αντιφασιστικό μέτωπο ανέδειξε η Αφροδίτη Σταμπουλή.

 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο συμβολισμό που είχε η παρουσία των ΛΟΑΤ ατόμων στη Βουλή λέγοντας ότι «η Βουλή πρέπει να είναι η φωνή της κοινωνίας». Στο δικαίωμα στην εργασία και τη σύμπλευση με το εργατικό κίνημα επικέντρωσε η Δέσποινα Χαραλαμπίδου «Στο σωματείο μας από το 1983 έχουμε και ομοφυλόφιλους μέλη και είναι τιμή μας. Αφορμή στάθηκε η ρατσιστική αντιμετώπιση που είχαν στο χώρο δουλειάς και το σωματείο τους υπερασπίστηκε».

 

Παρόντες στη διαβούλευση ήταν επίσης οι βουλευτές του Συριζα: Χρίστος Καραγιαννίδης, Μαρία Μπόλαρη, Κώστας Ζαχαριάς, Γιώργος Βαρεμένος, Ειρήνη Αγαθοπούλου και η Ρένα Δούρου η οποία ανέπτυξε μια μεθοδολογία συνεργασίας μεταξύ των ΛΟΑΤ κοινοτήτων και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σύριζα, ενώ μια δέσμη ολοκληρωμένων προτάσεων για την υπεράσπιση των σεξουαλικών ελευθεριών κατέθεσε το στέλεχος του Συριζα Παναγιώτης Πάντος.
Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των συμμετεχόντων ότι η διαβούλευση μόλις άρχισε. Θα συνεχιστεί στη Βουλή αλλά και στους αγώνες, επιδιώκοντας να οικοδομήσει μια συμμαχία ζωτικής φύσεως για τη δημοκρατία αλλά και να ψηλαφίσει ένα πρότυπο ζωής απαλλαγμένο από κάθε μορφής καταπίεση. Η Αριστερά δεν έχει μόνο να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ αλλά να μάθει απ’ αυτούς. Τα ΛΟΑΤ άτομα είναι ζωντανά υποδείγματα, αμφισβήτησης των μονόδρομων,  αποδόμησης των στερεοτύπων και υπέρβασης των κάθε λογής περιορισμών. Η περηφάνια τους δε μπορεί παρά να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε προσπάθεια λαϊκής χειραφέτησης.

via

Liked it? Share it!Share on Facebook
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on TumblrShare on Google+Share on VKPin on PinterestPrint this page